Málotriedna Základná škola

Základná škola s materskou školou Chocholná-Velčice

 
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Známky
Kalendár
Učitelia
Rozvrh
Žiaci
Trieda
Trieda
Trieda
Fotoalbum
Krúžky
Okolité školy
Projekty
 Adresa:                 Základná škola s materskou školou   913 04 Chocholná – Velčice 313

Telefón:                                 032 6484 231           
                skola@zschocholna.edu.sk                                         

Riaditeľka:                           Mgr. Kvetoslava Kotrhová            riaditel@zschocholna.edu.sk

Pedagogickí pracovníci:         Mgr. Mária Kolarovská                kolarovska@inmail.sk

                                            Mgr. Denisa Špániková              deni7@inmail.sk

                                            Otília Bafrncová

                                            Elena Husárová


     správa o činnosti školy v šk.r. 2005/06


    webmaster :  ls ivanovce